Gnistbearbetning. Är det ett begrepp du kanske känner igen men inte riktigt vet vad det är och vad det används till? Engelskans uttryck för begreppet, Electrical Discharge Machining (EDM), syns ofta även i svenska texter och det kan vara bra att känna till att det är exakt samma sak som gnistbearbetning. Nedan går vi igenom de grundläggande begreppen och vad gnistbearbetning används för och kort fördelarna med det.

Elektrisk skärning

Gnistbearbetning är beroende av riktningen för en högfrekvent elektrisk gnistutladdning från ett grafit- eller mjukmetallverktyg vilket i sin tur fungerar som en elektrod. Detta görs för att dela/skära elektriskt ledande material som tex. härdat stål från denna urladdning. När detta görs skapas en skillnad, en avvikelse, i ett dielektriskt material. Detta leder till att materialet inte klarar att hålla emot skillnaden vilket gör att att en gnista skickas iväg som träffar det material man ämnar bearbeta och en del av ytan avverkas. Styrs detta på rätt sätt skapas en bild på ytan vilket är själva målet med processen.

Man kan enklare se det som att på samma sätt som om man skulle skjuta in en form i ett mjukt material så lämnar elektroden ett negativt avtryck i arbetsstycket – alltså en bild. Principen bakom processen är förmågan hos kontrollerade elektriska gnistor att erodera andra material. Arbetsstycket och elektroden kommer ej i kontakt med varandra under denna process. Däremellan finns ett gap som är ungefär lika tjockt som ett hårstrå. Mängden avlägsnat material med en enda gnista är alltså extremt liten men då urladdningen ungefär 100 000 gånger per sekund blir mängden betydligt större.

Trådgnist

En trådgnist är en maskin som utför gnistbearbetning med hög precision – många av dem kan skära på en noggrannhet långt ifrån synlig för det mänskliga ögat. Med en trådgnist uppstår heller inget slitage, alla detaljer i bilden som skapas blir lika då det inte är någon kontakt mellan maskinen och ytan där det avbildas. Med en trådgnist spelar det heller ingen roll materialets hårdhet där bilden ska skapas, allt ifrån aluminium som hårdmetall fungerar utmärkt.