Det är många delar i ett samhälle som ska samspela för att allting ska fungera. Det är lätt att se de olika delarna av samhället som frikopplade från varandra men så är inte fallet. Allting hänger ihop och alla delarna påverkar varandra. Det är inte lätt att förstå det om man inte ser på djupet men analyserar man situationen lite närmare så kommer man att förstå.

En sak som är lätt att förbise är hur intimt kopplade de finansiella marknaderna är till vanliga löntagares välstånd.

Det är förstås känt att de personer som tjänar stora pengar på marknaderna också spenderar dessa pengar på ett sätt som gynnar andra människor men det är mer än så. För den som vill läsa mer finns det en artikel här som går på djupet: realtid.se.

Finansiella marknader visar realiteterna i ekonomin

När det gäller de finansiella marknaderna så fyller de en mycket viktig funktion såtillvida att de visar på realiteterna i en ekonomi. Det kan uppfattas som mycket frustrerande bland vanligt folk att marknaderna kan svänga så snabbt trots att livet på golvet inte har ändrats alls. Men det är framtidsutsikterna som värderas av marknaden och på det sättet ger marknaden en vink om hur man ska planera verksamheten framåt.

När marknaden viker är det alltså ett tecken på att det är något långsiktigt fel med den underliggande verksamheten och det ska tas som ett tecken på att det inte är läge att göra investeringar där.

Hur vända en negativ marknad uppåt?

Men vad ska man göra om en marknad vikit av nedåt kraftigt? Hur kan man hjälpa en marknad att återhämta sig? Det korta svaret är väl att det kan man inte. De fundamentala förutsättningarna, som produktivitetsökningar och andra faktorer måste återhämta sig innan marknaden kommer att återhämta sig. Men riktigt långsiktiga investeringar kan vara en lösning.