Det moderna svenska hushållet har varit i fokus och diskuterats intensivt sedan folkhemmet började byggas på 30-talet. Då var det ”lortsverige” som var under attack till skillnad från idag då det snarare är design och digitalisering som står i fokus. Konstrasten mellan dagens hushåll och det som var vanligt för hundra år sedan är enorm men det hindrar inte att det kan finnas stora konstraster mellan hushåll idag också, men kontrasterna kanske inte har så mycket med lort att göra. Idag är det snarare nivån på och omfattningen av elektroniken i hushållet som står i fokus.

I dag har det till och med gått så långt att oavsett om man letar efter den bästa kudden eller vill skärpa din kniv med en skärpa sten så finns det modern teknik att ta till för att lösa uppgiften. Det kommer snart antagligen inte finnas en enda sak i hushållet som inte är föremål för någon form av digitalisering.

Varför är det så viktigt med ett välutrustat hushåll?

Varför är det då så viktigt med ett välutrustat och högteknologiskt hushåll? Först och främst kan vi börja med att konstatera att det kanske inte är så viktigt att ha det perfekt utrustade, digitaliserade, hushållet. Det går nog bra att leva utan det. Men det finns ett antal stora fördelar med att bo i ett digitaliserat hushåll. I ett digitaliserat hushåll är det till exempel mycket lättare att hålla koll på sina saker och på de produkter som finns i hemmet.

Ett digitaliserat hushåll är också i många avseenden mycket bekvämare än vad ett analogt hushåll är. Det är just bekvämligheten som är det stora argumentet för att digitalisera hushållet. För att kunna digitalisera hushållet som helhet måste de olika apparaterna kunna kommunicera med varandra. Det är denna kommunikationskapacitet som är den viktigaste ingrediensen i processen mot att digitalisera hushållet.